Politica de privacidad

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1. LIETOTĀJA INFORMĀCIJA

MADEROTERAPIA GLOBAL SOCIEDAD LIMITADA kā datu pārzinis informē, ka saskaņā ar 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 (RGPD) un 5. decembra L.O. 3/2018 par datu aizsardzību un digitālo tiesību garantēšanu (LOPDGDD) noteikumiem mēs apstrādāsim jūsu datus, kā norādīts šajā privātuma politikā.

Šajā konfidencialitātes politikā ir aprakstīts, kā mēs vācam jūsu personas datus un kāpēc tos vācam, ko mēs ar tiem darām, ar ko tos kopīgojam, kā tos aizsargājam un kādas ir jūsu izvēles iespējas attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi.

Šī politika attiecas uz jūsu personas datu apstrādi, ko uzņēmums apkopo, lai sniegtu savus pakalpojumus. Ja piekrītat šajā politikā noteiktajiem pasākumiem, jūs piekrītat, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus, kā noteikts šajā politikā.

2. KONTAKTS

Uzņēmuma nosaukums: MADEROTERAPIA GLOBAL SOCIEDAD LIMITADA

Tirdzniecības nosaukums: MADEROTERAPIA ESPAÑA

CIF: B67849877

Adrese: CALLE LA HOZ 17, 29002, MALAGA

e-mail: hola@cursosmaderoterapia.com

3. GALVENIE PRINCIPI

- Likumība: Mēs vāksim jūsu Personas datus tikai konkrētiem, skaidri noteiktiem un likumīgiem mērķiem.

- Mēs ierobežojam personas datu vākšanu līdz tādam apjomam, kas ir absolūti būtisks un nepieciešams nolūkiem, kādiem tie tika vākti.

- Mērķa ierobežojums: Mēs vāksim jūsu personas datus tikai norādītajiem mērķiem un tikai saskaņā ar jūsu vēlmēm.

- Datu drošība: Mēs īstenojam atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas ir samērīgi ar riskiem, lai nodrošinātu, ka jūsu datiem netiek nodarīts kaitējums, piemēram, nesankcionēta izpaušana vai piekļuve, nejauša vai nelikumīga iznīcināšana, nejauša pazaudēšana vai izmainīšana un jebkāda cita veida nelikumīga apstrāde.

- Piekļuve un labošana: Mums ir līdzekļi, lai jūs varētu piekļūt saviem datiem vai labot tos, kad uzskatāt to par vajadzīgu.

- Uzglabāšana: Mēs glabājam jūsu personas datus likumīgā un piemērotā veidā un tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem tie tika vākti.

- Starptautiskā pārsūtīšana: ja jūsu dati tiks pārsūtīti ārpus ES/EEZ, tie tiks atbilstoši aizsargāti.

- Trešās puses: Piekļuve personas datiem un to nodošana trešajām pusēm tiek veikta saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem, kā arī ievērojot atbilstošus līgumā noteiktos drošības pasākumus.

- Tiešā tirgvedība un sīkfaili: Mēs ievērojam piemērojamos tiesību aktus par reklāmu un sīkfailiem.

4. JŪSU PERSONAS DATU VĀKŠANA UN APSTRĀDE

Var tikt pieprasīti un apstrādāti šādi datu veidi:

• Identifikācijas dati.

Mēs arī automātiski vācam datus par jūsu apmeklējumu mūsu vietnē, kā aprakstīts sīkfailu politikā.

Ikreiz, kad mēs pieprasīsim jūsu Personas datus, mēs jūs skaidri informēsim, kādus Personas datus mēs vācam un kādam nolūkam. Kopumā mēs vācam un apstrādājam jūsu Personas datus, lai:

• Sniegt informāciju, pakalpojumus, produktus, būtisku informāciju un jaunumus nozarē.

• Sakaru sūtīšana.

5. LEGITIMACIJA

Saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem jūsu personas datus var apstrādāt, ja:

• Jūs esat devis mums savu piekrišanu apstrādes nolūkiem. Jūs, protams, jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu.

• Saskaņā ar tiesību aktu prasībām.

• Ja pastāv leģitīmas intereses, ko neapdraud jūsu tiesības uz privātumu, piemēram, lai nosūtītu jums komerciālu informāciju, abonējot mūsu biļetenu vai pamatojoties uz jūsu kā klienta statusu.

• jo tas ir nepieciešams, lai sniegtu kādu no mūsu pakalpojumiem saskaņā ar līgumattiecībām starp jums un mums.

6. PERSONAS DATU PAZIŅOŠANA

Dati var tikt nosūtīti ar AIDA GARCIA BUENO saistītiem uzņēmumiem, lai tie kā datu apstrādātāji sniegtu dažādus pakalpojumus. Uzņēmums neveic nekādu nodošanu, izņemot gadījumus, kad tas ir juridiski obligāti.

7. JŪSU PRASĪBAS

Saistībā ar jūsu personas datu vākšanu un apstrādi jūs jebkurā laikā varat sazināties ar mums, lai:

• piekļūt saviem personas datiem un jebkurai citai VDAR 15.1. pantā minētajai informācijai.

• labot neprecīzus vai nepilnīgus personas datus saskaņā ar VDAR 16. pantu.

• dzēst jūsu personas datus saskaņā ar VDAR 17. pantu.

• ierobežot jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 18. pantu.

• pieprasīt savu datu pārnesamību saskaņā ar VDAR 20. pantu.

• iebilst pret savu personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 21. pantu.

Ja esat devis piekrišanu konkrētam mērķim, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot apstrādes likumību, kas balstīta uz jūsu piekrišanu pirms tās atsaukšanas.

Šīs tiesības varat izmantot, nosūtot pamatotu un akreditētu paziņojumu uz hola@cursosmaderoterapia.com.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei (www.aepd.es), ja uzskatāt, ka apstrāde neatbilst spēkā esošajiem noteikumiem.

8. JURIDISKĀ INFORMĀCIJA

Šīs politikas prasības papildina un neaizstāj citas prasības, kas noteiktas piemērojamos datu aizsardzības tiesību aktos, kuri jebkurā gadījumā ir noteicošie.

Šī politika tiek periodiski pārskatīta, un Sabiedrība jebkurā laikā var to grozīt. Kad tas notiks, mēs jums paziņosim par visām izmaiņām un lūgsim vēlreiz izlasīt mūsu politikas jaunāko versiju un apstiprināt savu piekrišanu.